دسته: مقالات

online ticketing forecast پیش بینی بلیت فروشی آنلاین تا سال 2025

پیش‌بینی های صنعت بلیت فروشی آنلاین در جهان تا سال ۲۰۲۵

داده‌ها پول رایج قرن 21 هستند. «شرکت‌پلتفرم»‌‌هایی مانند گوگل و فیس‌بوک با جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات به چنین هیوهلاهایی تبدیل شده‌اند. امروز در سراسر صنایع هیچ راهنمایی نمی‌تواند به اندازه داده‌ها، اطلاعات و تحلیل‌های تجاری